การกล่าวถึงทางกฎหมาย

ผู้เผยแพร่ไซต์

ไซต์ ifu.anthogyr.com เป็นของ Anthogyr SAS

สำนักงานจดทะเบียน: Anthogyr SAS - 2 237 Avenue André Lasquin 74700 Sallanches
หุ้นทุน: 1 140 040 ยูโร
หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มสหภาพยุโรป: FR25 605 620 442
หมายเลขจดทะเบียน: Annecy 605 620 442
หมายเลขประจำตัวบุคคล (SIRET): 605 620 442 00034
หมายเลขโทรศัพท์: + 334 50 58 02 37
Email: contact@anthogyr.com

กรรมการการเผยแพร่ Valérie GENÈVE ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการการสื่อสารการตลาดของ Anthogyr Group

การโฮสต์ไซต์

Company: Netdesign
สำนักงานจดทะเบียน: ZAC Valparc - 74330 Poisy
หมายเลขโทรศัพท์: +334 50 244 244
Email: info@agencenetdesign.com
Web site: www.agencenetdesign.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Valérie GENÈVE

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราที่ 3 ของวันที่ 6 มกราคม 1978 จากพระราชบัญญัติ "Informatique et Libertés" คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง ปรับเปลี่ยน แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัวได้ คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการส่งอีเมลหรือส่งจดหมายได้

เนื้อหาในไซต์และการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลใน ifu.anthogyr.com เป็นข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการเผยแพร่เท่านั้น

Anthogyr Group ไม่สามารถรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนไซต์ ข้อมูลบนไซต์นี้อาจมีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ผิด ข้อมูลนี้อาจปรับเปลี่ยนตามเวลา และการปรับเปลี่ยนอาจรวมถึงข้อมูลชุดใหม่
Anthogyr Group สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการที่แสดงในไซต์นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ห้ามทำซ้ำ นำเสนอซ้ำ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ ส่งต่อ ปลอมแปลงเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์ไม่ว่าจะด้วยวิธีหรือเหตุผลใดก็ตาม
การใช้งานไซต์หรือเนื้อหาบนไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดของผู้ใช้และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา L 335-2 และประมวลทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส
และมีการบังคับใช้กับฐานข้อมูลที่ปรากฎบนไซต์ ifu.anthogyr.com ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติ ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 1998 ถ่ายโอนไปยังข้อบังคับของสหภาพยุโรป ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 1996 เกี่ยวกับการคุ้มครองทางกฎหมายของฐานข้อมูล ให้เป็นกฎหมายระดับชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประมวลทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส เพื่อเป็นการบังคับใช้ การทำซ้ำหรือคัดลอกข้อมูลจะถือว่าเป็นความผิดของผู้ใช้

ไซต์ ifu.anthogyr.com นี้สามารถเข้าถึงได้จากไซต์อื่นๆ ที่ใช้ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ Anthogyr Group ไม่ได้จัดการไซต์นี้และไม่สามารถควบคุมเนื้อหาได้ ดังนั้น Anthogyr Group จึงไม่สามารถรับผิดชอบในการเข้าถึงเนื้อหาของไซต์ดังกล่าว หรือการเก็บและการส่งต่อข้อมูลส่วนตัว การติดตั้งคุกกี้ หรือกระบวนการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลเช่นเดียวกัน

ไซต์นี้ปรับให้มีความละเอียดของจอ 1024 x 768 และสำหรับแสดงบนเบราว์เซอร์ Internet Explorer เวอร์ชัน 7 หรือใหม่กว่า หรือ Firefox และ Chrome

เครดิตภาพ

Anthogyr - Atelier du Cyclope
สงวนลิขสิทธิ์ - รูปภาพที่ไม่ใช่สัญญาสมบูรณ์

การออกแบบและพัฒนาไซต์

NETDESIGN Agence Interactive 

การออกแบบ - การออกแบบเว็บ - การพัฒนาเว็บ - การโฮสต์ การอ้างอิง