Právne Zmienky

Majiteľ webovej stránky

Webová stránka ifu.anthogyr.com je vlastníctvom firmy Anthogyr SAS.

Sídlo: Anthogyr SAS - 2 237 Avenue André Lasquin 74700 Sallanches
Akciový kapitál: 1 140 040 EUR
číslo DPH platné v EU: FR25 605 620 442
Registračné číslo: Annecy 605 620 442
Individuálne identifikačné číslo (SIRET): 605 620 442 00034
Telefón: + 334 50 58 02 37
E-mail: contact@anthogyr.com

Riaditeľka publikácie je Valérie GENÈVE pracujúca pre firmu Anthogyr ako manažérka oddelenia marketingovej komunikácie.

Webové hostiteľské služby 

Firma: Netdesign
Sídlo: ZAC Valparc - 74330 Poisy
Telefón: +334 50 244 244
E-mail: info@agencenetdesign.com
Webová stránka: www.agencenetdesign.com

Politika ochrany súkromia

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov je Valérie GENÈVE.

V súlade s článkom 3 zákona „Informatique et Libertés“ platného od 6.januára 1978, máte právo na prístup, zmenu, opravu a vymazanie svojich osobných dát. Toto právo môžete uplatniť zaslaním e-mailu alebo listu.

Obsah webovej stránky a práv duševného vlastníctva

Tieto informácie nájdete na ifu.anthogyr.com iba na informačné účely.

Anthogyr Group nemôže zaručiť presnosť, úplnosť ani aktuálnosť informácií zverejnených na webovej stránke. Informácie na tejto stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo preklepy. Tieto informácie sa môžu pravidelne meniť a zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach.
Anthogyr Group môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vylepšiť alebo zmeniť produkty, programy alebo služby uverejnené na tejto webovej stránke.

Akákoľvek reprodukcia, modifikácia, publikácia, prenos informácií alebo zmena obsahu tejto webovej stránky čí už úplná alebo čiastočná, a to akýmkoľvek spôsobom a s akoukoľvek podporou, je prísne zakázaná.
Z akékoľvek neoprávneného použitia tejto webovej stránky, jej obsahu alebo zahrnutých informácií vyplýva zodpovednosť pre užívateľa, a porušenia autorských práv sú potrestané podľa článkov L 335-2 a nasledujúcich článkov francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve.
To isté platí pre databázy, ktoré sa môžu nakoniec objaviť na webovej stránke ifu.anthogyr.com. Databázy sú chránené podľa zákona z dňa 1. júla 1998, ktorý sa previedol dňa 11. marca 1996 na európsku smernicu o právnej ochrane databáz do vnútroštátneho práva ako súčasť francúzskeho zákonníka o duševnom vlastníctve. V tomto zmysle z akéhokoľvek rozmnožovania alebo extrakcie by vyplývala zodpovednosť pre používateľa.

Webová stránka ifu.anthogyr.com poskytuje prístup na iné webové stránky, pričom používa hypetextové odkazy. Anthogyr Group nespravuje tieto webové stránky a nemôže kontrolovať ich obsach. A preto Anthogyr Group nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za obsah týchto prístupných stránok alebo za prípadný zber a prenos súkromných údajov, inštaláciu cookies alebo akýkoľvek iný postup s rovnakým zámerom týkajúci sa týchto stránok.

Tieto stránky sú optimalizované pre rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 a pre prehliadače ako je Internet Explorer verzia 7 a vyššia / Firefox a Chrome.

Autor fotografie

Anthogyr - Atelier du Cyclope
Všetky práva vyhradené - Nezmluvné fotografie 

Dizajn a vývoj webovej stránky 

NETDESIGN Agence Interactive 

Dizajn- Webdizajn - Vývoj webu - Hostiteľské službyOdkazy