Juridische informatie

De uitgever van de site

De site ifu.anthogyr.com is eigendom van Anthogyr SAS.

Maatschappelijke zetels: Anthogyr SAS - 2 237 Avenue André Lasquin 74700 Sallanches
Aandelenkapitaal: 1.140.040 euro
EG btw-nummer : FR25 605 620 442
Registratienummer: Annecy 605 620 442
Individueel identificatienummer (SIRET): 605 620 442 00034
Telefoon: 334 50 58 02 37
E-mail: contact@anthogyr.com

Directeur van de publicatie is Valérie GENÈVE in haar functie als Marketing- Communicatiemanager van de Groep Anthogyr.

Site hosting

Onderneming: Netdesign
Maatschappelijke zetels: ZAC Valparc - 74330 Poisy
Telefoon: 334 50 244 244
E-mail: info@agencenetdesign.com
Website: www.agencenetdesign.com

Privacybeleid

Het hoofd die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Valérie GENÈVE.

Overeenkomstig artikel 3 van de Wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 (Franse wet op gegevensbeveiliging (wet op computerbestanden en persoonsgegevens), heeft u het recht van toegang tot, wijziging, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door ons een e-mail te of een brief te sturen.

Site content en intellectuele eigendomsrechten

De gegevens  op ifu.anthogyr.com zijn voor informatiedoeleinden.

De Groep Anthogyr kan niet de juistheid, de volledigheid, of de actualiteit van de gepubliceerde informatie op de website garanderen. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typefouten bevatten. Deze informatie kan periodiek worden gewijzigd en de wijzigingen zullen in de nieuwe edities worden verwerkt.
De Groep Anthogyr kan, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de producten, programma's of diensten omschreven op deze site verbeteren of wijzigen.

Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, transmissie, een gedeeltelijke of totale wijziging van de site of zijn inhoud, ongeacht op welke wijze en welke drager, is strikt verboden.
Elk onbevoegd gebruik van de site of de inhoud, de informatie op de site stelt de gebruiker aansprakelijk en is een overtreding van een copyright op grond  van artikel L 335-2 en daaropvolgend en  de Franse Wet op Intellectuele Eigendomsrechten.
Dit is ook van toepassing op de databases die op de site ifu.anthogyr.com kunnen voorkomen, die beschermd zijn door de Wet 1 juli 1998 waarin de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 op de juridische bescherming van databases wordt opgenomen in de internationale wetgeving als onderdeel van de Franse Wet op Intellectuele Eigendomsrechten. Elke reproductie of extrahering stelt daarom de gebruiker aansprakelijk.

De site ifu.anthogyr.com verleent toegang tot andere sites die gebruik maken van hyperlinks. De Anthogyr Groep gaat niet over het beheer van deze sites en kan hun content niet controleren. Bijgevolg kan de Groep Anthogyr in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content van sites die op deze wijze toegang verlenen, of voor de eventuele inzameling en transfer van persoonsgegevens, de installatie van cookies, of andere processen door deze sites met identieke gevolgen.

Deze site is geoptimaliseerd voor een 1024 x 768 resolutiescherm en voor de internet browsers Explorer vanaf de versie 7 / Firefox en Chrome.

Foto credit

Anthogyr - Atelier du Cyclope
Alle rechten voorbehouden - Niet-contractuele foto's

Siteontwerp en ontwikkelinz

NETDESIGN Agence Interactive 

 Design - Webdesign - Webprogrammering Hosting - Referencing