Νομική σημείωση

Εκδότης ιστότοπου

Ο ιστότοπος ifu.anthogyr.com είναι πνευματική ιδιοκτησία της Anthogyr SAS.

Έδρα εταιρείας: Anthogyr SAS - 2 237 Avenue André Lasquin 74700 Sallanches
Μετοχικό κεφάλαιο: 1.140.040 ευρώ
ΦΠΑ της ΕΕ: FR25 605 620 442
Αριθμός καταχώρισης: Annecy 605 620 442
Ατομικός Αριθμός Ταυτοποίησης (SIRET): 605 620 442 00034
Τηλέφωνο: + 334 50 58 02 37
Email: contact@anthogyr.com

Η υπεύθυνη εκδόσεων είναι η Valérie GENÈVE ως Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ομίλου Anthogyr.

Φιλοξενία ιστότοπου

Εταιρεία: Netdesign
Έδρα εταιρείας: ZAC Valparc - 74330 Poisy
Τηλέφωνο: +334 50 244 244
Email: info@agencenetdesign.com
Ιστότοπος: www.agencenetdesign.com

Πολιτική απορρήτου

Η υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η Valérie GENÈVE.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου περί Πληροφορικής και Ελευθεριών (Informatique et Libertés) της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αλλαγής, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή.

Περιεχόμενο ιστότοπου και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπο ifu.anthogyr.com είναι για ενημερωτικό σκοπό.

Ο Όμιλος Anthogyr δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια, την πληρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εν λόγω ιστότοπο πιθανόν να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες δύνανται να τροποποιηθούν κατά περίπτωση και οι τροποποιήσεις τους θα συμπεριληφθούν στις καινούριες εκδόσεις.
Ο Όμιλος Anthogyr δύναται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να βελτιώνει ή αλλάζει τα προϊόντα, τα προγράμματα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον παρόντα ιστότοπο.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, παρουσίαση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μετατροπή μέρους ή του συνόλου του ιστότοπου ή του περιεχόμενού του με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιαδήποτε βοήθεια απαγορεύονται αυστηρά.
Οποιαδήποτε αυθαίρετη χρήση του ιστότοπου, του περιεχομένου του ή των πληροφοριών που περιέχει, γίνεται με ευθύνη του χρήστη, αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τιμωρείται από τα άρθρα L 335-2 και επόμενα του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Το ίδιο ισχύει για τις βάσεις δεδομένων που ενδεχομένως να δημοσιευτούν στον ιστότοπο ifu.anthogyr.com, οι οποίες προστατεύονται από τον Νόμο της 1ης Ιουλίου 1998 ο οποίος μεταφέρει το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής οδηγίας της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων στο εθνικό δίκαιο, ως μέρος του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Για τον σκοπό αυτό, κάθε αναπαραγωγή ή υποκλοπή του περιεχομένου επιφέρει ευθύνες στον χρήστη.

Ο ιστότοπος ifu.anthogyr.com παρέχει πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους μέσω υπερκειμενικών συνδέσμων. Ο Όμιλος Anthogyr δεν διαχειρίζεται τους εν λόγω ιστότοπους και δεν δύναται να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, ο Όμιλος Anthogyr δεν δύναται να υπέχει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των ιστότοπων τους οποίους ο χρήστης επισκέπτεται μέσω του ιστότοπού του ή για την ενδεχόμενη συλλογή και διαβίβαση προσωπικών στοιχείων, για τη δημιουργία cookies ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία με παρόμοιο αποτέλεσμα από τους εν λόγω ιστότοπους.

Ο βέλτιστος τρόπος προβολής του ιστότοπου είναι σε ανάλυση οθόνης 1024 x 768, με περιηγητές Internet Explorer έκδοση 7 και τις επόμενες, Firefox και Chrome.

Φωτογραφίες

Anthogyr - Atelier du Cyclope
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Εξωσυμβατικές φωτογραφίες

Σχεδιασμός και δημιουργία ιστότοπων

NETDESIGN Agence Interactive 

Σχεδιασμός - Σχεδιασμός ιστότοπων - Δημιουργία ιστότοπων - ΦιλοξενίαΠαραπομπές ιστότοπων