Privacy en beleid inzake persoonsgegevensverwerking

 1. Uw rechten

Anthogyr doet er alles aan om uw privacy en uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de  wet op informatica en persoonlijke gegevens van 6 januari 1978  te beschermen en verhoogt het beschermingsniveau op grond van de  Europese verordening 2016/679 (RGPD)  met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. In dit kader geniet u van de volgende rechten:

 • Recht van toegang (art. 15 GDPR)
 • Recht op wijziging (art. 16 GDPR)
 • Recht op wissen en beperking (art. 17 RGPD)
 • Recht op verzet (art. 21 GDPR)
 • Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens 

Als u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via  data.protection@anthogyr.com  onder vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijf en het type recht dat u wenst uit te oefenen.
 

 1. Doelstelling van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is bedoeld om commerciële informatie te verschaffen en alleen die gegevens te verzamelen, die nodig zijn om onze klanten en prospects per e-mail of telefoon te kunnen benaderen. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door Anthogyr en haar dochterondernemingen.

 • Ontvanger van de gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt door onze afdelingen marketing, communicatie, sales, regelgeving, klantendienst en logistiek.
De verzamelde informatie wordt opgeslagen in een door Anthogyr geautomatiseerd bestand voor de uitvoering van haar activiteiten, de levering van haar producten, de organisatie van trainingen, evenementen, informatie over haar producten en het bedrijf.
 

 1. De informatie die we verzamelen 
 • Contactformulieren, inschrijvingen voor trainingen en evenementen

Het betreft informatie waarmee wij u kunnen identificeren als (natuurlijke) persoon en die wij verzamelen wanneer u een contactformulier op onze sites invult of wanneer u zich opgeeft voor een training of evenement: naam, voornaam, beroep, postadres, telefoon, e-mail. De in dit kader aan Anthogyr verstrekte gegevens worden niet met derden gedeeld.

 • Online sollicitaties

De verwerking van persoonsgegevens van kandidaten is bedoeld voor de administratie en het beheer van het rekruteringsproces. Kandidaturen kunnen elektronisch bij Anthogyr worden ingediend via e-mail of het contactformulier op de website. Wanneer een arbeidsovereenkomst of een agentovereenkomst met de kandidaat wordt aangegaan, worden de persoonlijke, door de kandidaat verstrekte gegevens opgeslagen en verwerkt ten behoeve van het beheer van de arbeidsovereenkomst of de agentovereenkomst, in overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen. Indien de ingediende sollicitatie niet resulteert in het afsluiten van een contract, wordt de kandidatuur automatisch na één jaar verwijderd, tenzij het door Anthogyr nagestreefde legitieme belang in strijd zou zijn met het verwijderen van deze gegevens.

 • De gegevens die we automatisch verzamelen

De technologische ontwikkeling van onze producten vereist de overdracht van technische gegevens tussen onze professionele klanten en hun patiënten. Deze gegevens worden beschermd door een versleutelingssysteem en zijn alleen toegankelijk voor het medisch personeel onder medisch beroepsgeheim. Om onze producten te verbeteren, heeft het Onderzoeks- en Ontwikkelingsteam en het Marketing- en Communicatie team van Anthogyr het recht van toegang tot deze technische gegevens.  Deze zijn alleen beschikbaar in anonieme vorm, dat wil zeggen zonder enige verwijzing naar de identiteit van de patiënten.  

 • De gegevens die we verzamelen met behulp van cookies en Google Analytics

Cookies zijn bestanden die door uw webbrowser worden verstrekt en die op uw harde schijf staan. Cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u op een website inlogt en om zo een snellere surf belevenis te kunnen aanbieden.
Wij gebruiken de diensten van Google Analytics en haar cookies om uw gebruik van onze website te analyseren. Deze gegevens zijn anoniem en kunnen niet gelinkt worden aan uw identiteit. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor Google Analytics-cookies via uw browseropties of via de volgende link:https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl
 

 1. Gebruik van uw persoonlijke gegevens
 • Wij communiceren met uw toestemming

Aangezien onze verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze op elk moment te herroepen, rekening houdend dat elke verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming geldig blijft.
Met uw toestemming, zullen wij volgende informatie communiceren:
Onze actualiteiten en commerciële informatie via e-mail of nieuwsbrieven kan u te allen tijde opzeggen door te klikken u op de link 'Abonnement opzeggen' onderaan op elke pagina of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via volgend adres  contact@anthogyr.com 
Tijdgebonden informatie met betrekking tot conferenties, congressen of beurzen kunnen via een sms-bericht worden verzonden, die u op elk moment kunt opzeggen door ons een e-mail te sturen naar  contact@anthogyr.com 

 • Om u onze producten te leveren.

Dankzij uw persoonlijke gegevens kunnen wij u via verschillende kanalen informeren over het verloop van uw bestelling.
Ook kunnen wij hierdoor uw bestelling onder de meest gunstige omstandigheden leveren en volgen en efficiënt de rechten beheren waarop u zich kunt beroepen na aankoop ten overstaan van één van onze diensten: garantieverzoeken, herroepingsrecht, retourzendingen...
 

 1. Controle op en toegang tot uw persoonlijke gegevens 

U kunt te allen tijde toegang verkrijgen tot de persoonlijke gegevens die u met ons heeft willen delen en deze corrigeren door een e-mail te sturen naar het volgende adres  data.protection@anthogyr.com . We adviseren u ook om onjuiste gegevens te corrigeren, om onze verschillende, voorgestelde dienstverleningen (training, levering, kennisgeving, et cetera.) te vergemakkelijken.
U kunt een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens volledig te wissen en uw account te verwijderen door een e-mail te sturen naar  data.protection@anthogyr.com. Houd er rekening mee dat na volledige verwijdering van uw gegevens of het sluiten van uw klantenrekening, u niet langer volledige toegang hebt tot onze diensten. In sommige gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens niet worden gewist op grond van de van kracht zijnde wetgeving. 
U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken al uw persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, in een gestructureerd, courant en machinaal leesbaar formaat te verstrekken.

 • Uw persoonlijke gegevens delen met derden

In sommige gevallen zijn we genoodzaakt om uw persoonlijke gegevens met transportbedrijven te delen.  In dat geval vertrekken we hen uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ten behoeve van levering van uw bestelling en alle daaraan verbonden diensten (verzending van een tracking-link voor leveringen per e-mail en kennisgevingen met betrekking tot de bestelling).

 • Verantwoordelijke van de verwerking

U kunt uw recht op toegang tot uw gegevens gebruiken en deze laten corrigeren door contact met ons op te nemen. 
Bedrijfsnaam: Anthogyr
Adres: 2237, avenue André Lasquin 74 700 Sallanches (Frankrijk)
Telefoon: +33 (0)4 50 58 02 37
E-mail:  data.protection@anthogyr.com 
 

 1. Periode voor de archivering van uw persoonlijke gegevens

Ze worden gearchiveerd gedurende 10 jaar en zijn bedoeld  voor de afdeling training, de klantenservice, de afdelingen onderzoek en ontwikkeling en marketing en communicatie. We houden ook uw persoonlijke gegevens aan gedurende de periode voorgeschreven in de van kracht zijnde wetgeving, met name op het gebied van burgerlijke en handelszaken.
 

 1. Veilige archivering van uw persoonlijke gegevens.

Anthogyr stelt alles in het werk om uw gegevens te beveiligen en ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of gebruik te voorkomen. Deze worden op beveiligde servers opgeslagen met behulp van verschillende protocollen, zoals versleuteling of firewalls. Onze platforms en webservices worden gehost bij OVH en Cegedim in hun Franse datacenters.