Правни указания

Издател на сайта

Сайтът ifu.anthogyr.com е собственост на Anthogyr SAS.

Регистрирани офиси: Anthogyr SAS - 2 237 Avenue André Lasquin 74700 Sallanches
Акционерен капитал: 1 140 040 euros
номер на ЕС за ДДС: FR25 605 620 442
Регистрационен номер: Annecy 605 620 442
Индивидуален идентификационен номер (SIRET): 605 620 442 00034
Телефон: + 334 50 58 02 37
Email: contact@anthogyr.com

Директор на публикациите е Valérie GENÈVE в качеството си на Мениджър маркетинг комуникации за групата Anthogyr.

Хостинг на сайта

Фирма: Netdesign
Регистрирани офиси: ZAC Valparc - 74330 Poisy
Телефон: +334 50 244 244
Email: info@agencenetdesign.com
Web site: www.agencenetdesign.com

Защита на личните данни

Лицето отговорно за обработката на личните данни е Valérie GENÈVE.

В съответствие с член 3 от 6-ти януари 1978 г. от закона за Защита на данните ("Informatique et Libertés"), Вие имате право на достъп, промяна, корекция и изтриване на Вашите лични данни. Вие можете да упражните това право, като изпратите е-мейл или писмо.

Съдържание на сайта и права върху интелектуална собственост

Информацията, предоставена на ifu.anthogyr.com, е само за информиране.

Групата Anthogyr не може да гарантира точността, изчерпателността и актуалността на информацията, публикувана на сайта. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Тази информация може да бъде променяна периодично, а промените ще бъдат включени в новите издания.
Групата Anthogyr има право по всяко време и без писмено предизвестие да подобрява или променя продуктите, програмите или услугите, които са описани в този сайт.

Всяко възпроизвеждане, представяне, промяна, публикуване, препредаване, видоизменяне, както частично, така и цялостно, на този сайт или неговото съдържание, независимо от метода или основанието, е стриктно забранено.
Всяко непозволено използване на този сайт или на неговото съдържание, на съдържаща се в същия информация, водят до финансова отговорност за потребителя и представляват наказуемо деяние във връзка с нарушаването на авторските права по членове L 335-2 и Кодекса от закони на Франция за интелектуалната собственост.
Същото е в сила и за базите данни, които евентуално могат да излязат на сайта ifu.anthogyr.com, те са защитени от закона от 1-ви юли 1998 г., транспониращ Европейска директива от 11-ти март 1996 г. относно правната защита на базите данни в националното законодателство, като част от Кодекса от закони на Франция за интелектуалната собственост. За целта цялостното възпроизвеждане или извадки водят до финансова отговорност за потребителя.

Сайтът: ifu.anthogyr.com осигурява достъп до други сайтове с използване на хипер линкове. Групата Anthogyr не управлява тези сайтове и не е в състояние да контролира тяхното съдържание. Следователно, групата Anthogyr не може да бъде подведена под отговорност по никакъв начин във връзка със съдържанието на сайтовете, до които сте получили достъп, или евентуално за събраните и предадени лични данни, инсталирането на бисквитки, както и други процеси със същия ефект от страна на тези сайтове.

Този сайт е оптимизиран за резолюция на екрана 1024 x 768 и за браузърите Internet Explorer версия 7 и по-нови версии / Firefox и Chrome.

Фото кредити

Anthogyr - Atelier du Cyclope
Всички права са запазени - Не договорени снимки

Дизайн и разработка на сайта

NETDESIGN Agence Interactive 

 Дизайн Уеб дизайнУеб разработка - Хостинг Препратки